Rīgā šobrīd ir svētdiena, 2021. gada 26. septembris, 18:49

Izglītības nozares kontakti

Andra Zommere
Izglītības nozares vadītāja
azommers@sbcglobal.net
izglitiba@alausa.org

ALA Izglītības nozare rūpējas par latvisko izglītību ASV dzīvojošiem latviešiem. Izglītības nozare atbalsta latviešu skolu darbu, ieskaitot programmas veidošanu, pārbaudījumu koordinēšanu, konferenču rīkošanu un mācību materiālu apzināšanu un ieteikšanu. Izglītības nozare piedāvā stipendijas vasaras vidusskolu skolēniem un universitātes studentiem, kā arī stipendiju darbus Latvijā ASV dzīvojošiem latviešu stundentiem.
 
Izglītības nozares paspārnē tiek rīkoti izglītojošie braucieni, „Sveika, Latvija!”, „Heritage Latvia” un „Sveika, Dzimtene!”, un darbojas „ALA Apgāds”.