Rīgā šobrīd ir svētdiena, 2021. gada 26. septembris, 20:31

Izglītojoši ceļojumi

ALA piedāvā trīs izglītojošus ceļojumus:

  • „Hello, Latvia!/Sveika, dzimtene” – ceļojums pieaugušajiem un ģimenēm
  • „Sveika, Latvija!” izglītojošs ceļojumus latviesu valoda jauniesiem vecuma no 13 līdz 15 gadiem.
  • „Heritage Latvia” – izglītojošs ceļojums angļu valodā jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadiem.

Informācija par datumiem, pieteikšanos un ALA kontakta personu: http://www.alausa.org/lv/ko-tu-vari-darit/apciemot-latviju/