Rīgā šobrīd ir svētdiena, 2021. gada 26. septembris, 20:00

Māci un mācies

Priecājamies par sadarbību, kas attīstās starp Izglītības nozari, PBLA Izglītības padomi un Latviešu valodas aģentūru (LVA). LVA ir aģentūra, kas ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā, kuras mērķis ir veicināt latviešu valodas nostiprināšanu un attīstību. LVA sniedz dažādu atbalstu latviešu skolām ārpus Latvijas, ieskaitot skolotāju kursus, mācību vielu, mācību programmas un dažādus līdzekļus ārvalstu latviešu skolām.

LVA savā mājas lapā attīsta palīglīdzekli skolām un skolotājiem, "Māci un mācies". Iepazīstieties ar šo vērtīgo timekļa lapu. LVA pastāvīgi papildina lapu ar jaunākiem materiāliem un palīglīdzekļiem. Ar laiku, LVA ari izmantos "Māci un mācies" skolotāju pieredzes apmainai. Lūdzu sūtiet savus mācību materiālus, ar kuriem labprāt dalaties ar citām skolām Izglītības nozarei, izglitiba@alausa.org. Materiālus mēs nogādāsim tālāk LVA, ieviešanai "Māci un mācies".

"Māci un mācies": maciunmacies.valoda.lv