Rīgā šobrīd ir otrdiena, 2021. gada 20. aprīlis, 02:13

ALA atzinības raksti

Jāuzstāda ALA atzinības rakstu kandidātus

Ik gadu Amerikas latviešu apvienība piešķiŗ Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem individiem par izciliem sasniegumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā. Kandidātus šiem rakstiem var ieteikt organizāciju apvienības, organizācijas, ALAs valde un arī atsevišķas personas. ALAs valde izvērtē ieteikumus septembŗa sēdē, un raksti tradicionāli tiek pasniegti 18. novembŗa sarīkojumos, saņēmēja vārdu iepriekš neizpaužot.