Rīgā šobrīd ir otrdiena, 2021. gada 20. aprīlis, 02:31

ALA pabalsts centriem kultūras sarīkojumu rīkošanai ASV

Lai izpildītu savu uzdevumu atbalstīt un veicināt latviešu kultūru ASV, ALA valde savā 2013. gada decembŗa sēdē nolēma piešķirt $250.00. pabalstu latviešu centriem kvalitatīvu kultūras sarīkojumu rīkošanai.
 
Pabalstu pieprasīšanas noteikumi:
  • Vietējie rīkotāji var lietot pabalstu pēc saviem ieskatiem.
  • Katrs centrs uz iepriekšēju pieprasījumu, var saņemt vienu pabalstu gadā.
  • ALA nesegs iztrūkumus jau notikušiem sarīkojumiem.
  • Sarīkojuma programmā vai izziņojumā lūdzu piezīmējiet, ka sarīkojums rīkots ar ALA pabalstu.
Kas ir jādara, lai pieteiktos pabalstam?
Jāizpilda un jānosūta pieteikuma forma „ALA pabalstam kultūras sarīkojuma rīkošanai”
 
Kur ir jānosūta izpildītā forma un apraksts?
Forma jānosūta:
  • Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei: 5321 Johnson Ave., Western Springs, IL 60558
  • Vai elektroniski: ligaejups@gmail.com
  • Vai uz ALAs biroju: 400 Hurley Ave., Rockville, MD  20850-3121 
Līdz kuŗam datumam jānosūta?
Pieprasījumu jānosūta vismaz mēnesi pirms iecerētā sarīkojuma.
 
Pēc sarīkojuma, ALA KN ļoti labprāt uzzinātu kā sarīkojums izdevās un vai apmeklētāji ieradās iecerētajā skaitā.