Rīgā šobrīd ir otrdiena, 2021. gada 7. decembris, 03:00

Līdzekļu vākšanas nozare

Kristīne Ģiga Bauer
Biedru un Līdzekļu vākšanas nozares vadītāja
Tālr.: 651-707-3644
E-pasts: kristine@giga.lv
 

Ziedojiet ALAi!

ALAs daudzpusīgais darbs pārstāv latviešu sabiedrības intereses ASV, atbalsta mūsu kultūras pasākumus un skolas un veic labdarības darbu ASV un Latvijā. Ziedojumi no ALAs biedriem un labvēļiem sastāda lielu daļu no mūsu organizācijas gadskārtējā budžeta. Bez Jūsu ziedojumiem ALA nevarētu veikt visu iecerēto un vajadzīgo.

Veikt vienreizēju ziedojumu


Turpināt

ALA ir no nodokļiem atbrīvota bezpeļņas organizācija. Visi ziedojumi, sākot ar $250, tiek vairākas reizes gadā uzskaitīti ALAs "Latvian Dimensions" žurnālā un laikrakstā LAIKS.

Paldies par Jūsu atsaucību un devību!

Federālās valdības darbiniekiem ir iespēja ziedot ALAi ar Combined Federal Campaign/United Way starpniecību. ALAs CFC numurs ir 10205.


Atstāt novēlējumu

Amerikas latviešu apvienība Testamentāri novēlējumi ALA biedri un labvēļi, kuŗi vēlās atstāt paliekošu mantojumu latviešu sabiedrībai, var to darīt ar testamentāru novēlējumu Amerikas latviešu apvienības SIMTGADES TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDAM. Financiāli stiprāka ALA būs spējīgāka turpināt un paplašināt mūsu daudzpusīgo darbu atbalstot latviešu sabiedrības centienus ASV un palīdzot grūtdieņiem Latvijā.

SIMTGADES TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDA mērķis ir palielināt ALAs pamatkapitālu par vismaz $5 000 000. Pats kapitāls ir neaizskarams un tiks ieguldīts. Ienākumi no tā tiks izlietoti ALAs gadskārtējo izdevumu segšanai. Augot gadu tecējumā, šis fonds dos pārredzamākus un stabilākus ienākumus, mazinot vajadzību daudzajām ziedojumu akcijām, kas patreiz ir nepieciešamas, lai sabalansētu budžetu.

Mēs ceram, ka katrs latvietis atbalstīs šo fondu. Mēs lūdzam tikai mazu daļu no katra. Tie 5% vai 10%, ko mēs iesakām novēlēt Amerikas latviešu apvienībai, ir ieguldījums mūsu mazbērnu un mazmazbērnu latvietības saglabāšanai. Tas ir ieguldījums stiprināt Latvijas stiprāko draugu ārzemēs. Tas ir ieguldījums, lai tā balss, kas runā visu Amerikas latviešu vārdā, ir sadzirdama vēl simts gadus nākotnē.

Amerikas latviešu apvienība ir oficiāli atzīta bezpeļņas organizācija (charitable, 501 (c) (3) non-profit organization) un ir atbrīvota no nodokļiem. Ja Jums pieder nekustāmi īpašumi, vērtspapīri, firmu akcijas vai citi objekti, kas ir kāpuši vērtībā, ir bieži izdevīgāk tos novēlēt bez pārdošanas un nodokļiem.

ALA pateicas par visiem saņemtajiem mantojumiem, publicējot tos ALA žurnālā „Latvian Dimensions” un laikrakstā "LAIKS".

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet Kristīnei Ģigai Bauer, ALA Līdzekļu vākšanas nozares vadītājai:
Tālr.: 651-707-3644 vai sūtiet e-pastā uz: kristine@giga.lv

Paldies par Jūsu atbalstu!