Rīgā šobrīd ir otrdiena, 2021. gada 7. decembris, 04:24
Sākumlapa ALAs valde ALAs valde

ALAs valde

Pēteris Blumbergs
Priekšsēdis
pblumb@verizon.net

Mārtiņš Andersons
Priekšsēža vietnieks
tikunta@yahoo.com

Anita Grīviņa
Kasiere
alakasiere@gmail.com

Anita Nāgelis
Kasieres palīdze
anagelis@tax.org

Nora Muižniece Steele
Sekretāre
nora@readyreaders.org

Līga Ejups
Kultūras nozares vadītāja
ligaejups@gmail.com

Elisa Freimane
Izglītības nozares vadītāja
elisa.freimanis@gmail.com

Tatjana Žagare-Vītiņa
Informācijas nozares vadītāja
tanjavitins@gmail.com

Dzintars Dzilna
Sabiedrisko attiecību vadītājs
dzdzilna@gmail.com

Kristīne Ģiga Bauer
Biedru un Līdzekļu vākšanas nozares vadītāja
Kristine@giga.lv

Kaija Petrovska
"Sadarbība ar Latviju" nozares vadītāja
kaijavp@aol.com

Miķelis Ģiga
Sporta nozares vadītājs
megiga@aol.com

Sanita Šūmane
ALA Kultūras fonda vadītāja
alakulturasfonds@gmail.com