Rīgā šobrīd ir otrdiena, 2021. gada 7. decembris, 04:02
Sākumlapa ALAs vēsture ALAs vēsture

ALAs vēsture

"...apvienība, pirmkārt, ir latviešu organizāciju darba koordinētāja; otrkārt, organizācija, kas, kur tas nepieciešams, runātu visu šīs zemes latviešu vārdā; un, treškārt, lai veiktu tos uzdevumus, ko neviena no lokālām organizācijām nedara vai nevar darīt."

- ALAs pirmais ievēlētais priekšsēdis Dr. Pēteris Lejiņš


Amerikas latviešu apvienība dibināta Latvijas sūtņa Jūlija Feldmaņa ierosmē 1951. gada 24. februārī Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsētā Vašingtonā, DC. Organizācijas dibināšanas priekšdarbi sākās jau 1950. gadā, un ALA izveidojās bez lielām domstarpībām. 15. aprīlī notika sanāksme, kuŗā piedalījās 79 personas no lielākajiem latviešu centriem: Ņujorkas, Čikāgas, Bostonas, Filadelifjas, Vašingtonas, Detroitas u.c. Sanāksme izšķīŗās: par 1) vienotas latviešu organizācijas dibināšanu, 2) organizācijas mērķiem un 3) organizācijas raksturu. Runātāji sanāksmē uzsvēra organizācijas nacionālpolītisko raksturu, un nebija šaubu, ka jādibina apvienība nacionāpolītiska, kulturāla un palīdzības darba veikšanai. Sanāksme arī izraudzīja organizācijas komiteju, kas izstrādāja statūtus un sasauca delegātu kongresu apvienības dibināšanai.

Jūlija Feldmaņa darbs līdz organizācijas dibināšanai bija sevišķi intensīvs. Notika vairākas sanāksmes (1950. g. 5. augustā Ņujorkā un 24. maijā Filadelfijā), lai ar plašu sabiedrības līdzdalību varētu iztirzāt statūtu jautājumus. J. Feldmanis vairakkārt uzsvēra, ka “jaunās apvienības galvenais mērķis būs cīņa par Latvijas atbrīvošanu."

Dibināšanas kongresā piedalījās 115 delegāti, pārstāvot latviešu organizācijas un draudzes ASV un tobrīd apvienojot vairāk nekā 11260 atsevišķas personas. J. Feldmani ievēlēja par kongresa vadītaju, un viņš ieteica pieņemt statūtus bez grozījumiem. Tā arī notika, un ALA bija nobināta.

Izsmeļoši apraksti par ALAs vēsturi lasāmi ALA 35, 1951-1986, Bruno Albats, Visvaldis V. Klīve un ALA 1986-2000, Anita Tērauda un Irēne Karule. Abas grāmatas var iegādāties ALAs Apgādā.