Rīgā šobrīd ir otrdiena, 2021. gada 7. decembris, 03:01
Sākumlapa Atstāt novēlējumu Atstāt novēlējumu

Atstāt novēlējumu

Amerikas latviešu apvienība Testamentāri novēlējumi ALA biedri un labvēļi, kuŗi vēlas atstāt paliekošu mantojumu latviešu sabiedrībai, to darīt var ar testamentāru novēlējumu Amerikas latviešu apvienības SIMTGADES TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDAM. Financiāli stiprāka ALA būs spējīgāka turpināt un paplašināt mūsu daudzpusīgo darbu, atbalstot latviešu sabiedrības centienus ASV un palīdzot grūtdieņiem Latvijā.

SIMTGADES TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDA mērķis ir palielināt ALAs pamatkapitālu par vismaz $5 000 000. Pats kapitāls ir neaizskarams un tiks ieguldīts. Ienākumi no tā tiks izlietoti ALAs gadskārtējo izdevumu segšanai. Augot gadu tecējumā, šis fonds dos pārredzamākus un stabilākus ienākumus mazinot vajadzību daudzajām ziedojumu akcijām, kas pašreiz ir nepieciešamas, lai sabalansētu budžetu.

Mēs ceram, ka katrs latvietis atbalstīs šo fondu. Mēs lūdzam tikai mazu daļu no katra. Tie 5% vai 10% ko mēs iesakām novēlēt Amerikas latviešu apvienībai, ir ieguldījums mūsu mazbērnu un mazmazbērnu latvietības saglabāšanai. Tas ir ieguldījums stiprināt Latvijas stiprāko draugu ārzemēs. Tas ir ieguldījums, lai tā balss, kas runā visu Amerikas latviešu vārdā, ir sadzirdāma vēl simts gadus nākotnē.

Amerikas latviešu apvienība ir oficiāli atzīta bezpeļņas organizācija (charitable, 501 (c) (3) non-profit organization) un ir atbrīvota no nodokļiem. Ja Jums pieder nekustāmi īpašumi, vērtspapīri, firmu akcijas vai citi objekti, kas ir kāpuši vērtībā, ir bieži izdevīgāk tos novēlēt bez pārdošanas un nodokļiem.

ALA pateicas par visiem saņemtajiem mantojumiem, publicējot tos ALA žurnālā „Latvian Dimensions” un laikrakstā „LAIKS”.

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet Kristīnei Ģigai Bauer, ALA Līdzekļu vākšanas nozares vadītājai: tālr.: 651-707-3644 vai sūtiet e-pastu uz: kristine@giga.lv

Paldies par Jūsu atbalstu.