Rīgā šobrīd ir otrdiena, 2021. gada 7. decembris, 03:35

Latviešu institūts

Arvīds Bļodnieks
Latviešu Institūta vadītājs
arvids@lasl.com

ALAs Latviešu Institūts sagatavo un izdod "Latvju Enciklopēdiju", publicē ALAs izdevumus, kā piemērām, žurnālu "Latvju Māksla" un atbalsta Latvijas mazpulkus.

2017. g. mazpulcēnu nometne “Visu daru es ar prieku” Jaunpilī